Požární ochrana

 • začlenění do kategorie činností bez požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • zpracování, vedení a aktualizace tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců
 • zpracování, vedení a aktualizace tematického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců
 • provádění školení zaměstnanců včetně vydání prokazatelného dokladu o tomto školení
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání prokazatelného dokladu o tomto školení na základě odborné způsobilosti v PO
 • provádění odborné přípravy preventivní požární hlídky (preventivních požárních hlídek) včetně vydání prokazatelného dokladu o provedené odborné přípravě
 • zpracování požárního řádu (požárních řádů)
 • zpracování požární poplachové směrnice (požárních poplachových směrnic)
 • zpracování požárního evakuačního plánu (požárních evakuačních plánů)
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru nebo operativní karty
 • provádění preventivních požárních prohlídek dle stanovených termínů ve zpracované dokumentaci (stanovení organizace zabezpečení požární ochrany), včetně zápisu do požární knihy
 • vedení požární knihy
 • odborná metodická pomoc při zajišťování cvičného požárního poplachu
 • sledování termínů prohlídek (revizí) vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany
 • zajištění prohlídek a revizí věcných prostředků požární ochrany
 • odborná pomoc při vedení přehledů o umístění bezpečnostních a výstražných tabulek a rozmístění věcných prostředků požární ochrany
 • osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (Státní požární dozor)
 • výkon osoby odborně způsobilé v PO
 • poradenská činnost
 • další činnost dle specifických a místních podmínek