Kompletní služby v oblasti BOZP a PO

Pro právnické a podnikající fyzické osoby poskytujeme kompletní služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jedná se především o:
  • plnění povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů
  • zastupování při jednání s orgány státního dozoru
  • provádění kontrol
  • zpracování a vedení kompletní dokumentace
  • a další
Tyto služby zajišťujeme výhradně odborně způsobilými osobami